موقعیت جغرافیایی

 

گواهینامه ها و ISO

 

تقدیرنامه ها

 

چارت های سازمانی

 

 

Roobian Company

 

صفحه اصلی

درباره ما

آمار و اخبار

یدک کش ها / قایق ها

لایروب ها

تعمیرات

خدمات

نقشه بندر امام

IMS

گالری عکس

ارتباط با ما

 

 

 

چارت های سازمانی:

 

چارت سازمانی شرکت روبیان در یک نگاه

چارت سازمانی شماتیک شرکت روبیان

چارت سازمانی دفتر مرکزی بندر امام خمینی (ره)

چارت سازمانی امور مالی - دفتر مرکزی بندر امام خمینی (ره)

چارت سازمانی واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه - دفتر مرکزی بندر امام خمینی (ره)

چارت سازمانی امور اداری - دفتر مرکزی بندر امام خمینی (ره)

چارت سازمانی روابط عمومی - دفتر مرکزی بندر امام خمینی

چارت سازمانی پروژه تعمیر و نگهداری و راهبری یدک کش ها - دفتر مرکزی بندر امام خمینی

چارت سازمانی واحد فنی پروژه تعمیر و نگهداری و راهبری یدک کش ها

چارت سازمانی واحد عملیات پروژه تعمیر و نگهداری و راهبری یدک کش ها

چارت سازمانی پروژه تعمیر و نگهداری و راهبری لایروب ها - دفتر مرکزی بندر امام خمینی

چارت سازمانی واحد فنی پروژه تعمیر و نگهداری و راهبری لایروب ها

چارت سازمانی واحد عملیات پروژه تعمیر و نگهداری و راهبری لایروب ها

چارت سازمانی واحد راهنمایان شناورها - دفتر مرکزی بندر امام خمینی

 

 

 

An IMS (Integrated Management System) Certified Company

Copyright © 2002-2008 - Roobian.com - All Rights Reserved.