پهلودهی و جداسازی

 

 

Roobian Company

 

صفحه اصلی

درباره ما

آمار و اخبار

واحدهای شناور

تعمیرات

خدمات

تصویر ماهواره ای بندر خرمشهر

IMS

گالری عکس

درباره ما

 

 

 

 

 

خدمات :

پهلودهی کشتی ها

كشتيهاي ورودي پس از ورود به مدخل ورودي آبراه ، طبــق تماس و هماهنگي قبلي كشتي با كنتـرل بندر خرمشهر و مشخص شدن وضعيت كشتي در صورتي كه كشتـي لنگر كنـد پس از لنگر اندازي قايق جهت پيـاده كردن راهنما فرستاده ميشود و در صورتي كه كشتي به اسكله برود از طريق كنترل نام كشتي ، اسكله اي كه كشتي به آن پهلو مي گيرد ، به اين بخش اعلام ميگردد .

لازم بذكر است كليه جزئيات عمليات با ذكر مشخصات و نوع عمليات و همچنين ساعت رفت و برگشت يدك كشها در فرم ثبت عمليات روزانه ( DRAFT ) به صورت 24 ساعته يادداشت ميشود .

 

جداسازی کشتی ها

پس از اعلام كنترل بندر و مشخص كردن نام كشتي و اسكله ، به يدك كش اعلام ميشود كه جهت همكاري با كشتي و جداسازي حركت كند . اين عمليات نيز با ذكر مشخصات و نوع عمليات و همچنين ساعت رفت و برگشت يدك كشها در فرم ثبت عمليات روزانه ( DRAFT ) به صورت 24 ساعته يادداشت  و ثبت ميشود .

 

شیفتیتگ

 جابجايي كشتي از اسكله به اسكله اي ديگر را عمليات شيفتينگ مي نامند كه جهت اعزام يدك كش همانند مواردي كه قبلاً ذكر شد توسط اعلام كنترل به اين بخش ، به يدك كشها اعلام ميشود كه جهت همكاري و شيفتينگ كشتي به سمت اسكله مربوطه حركت كنند و پس از اتمام كار به اسكله پهلو ميگيرند ، لازم بذكر است ساعت شروع و اتمام عمليات نيز در فرم ( DRAFT ) ثبت ميشود .

.

رفع آلودگی

در صورت بروز هر گونه نشتي مواد شيميايي يا نفتي بداخل آب دريا كه پس از بروز سانحه توسط كشتيهاي ورودي يا خروجي ، رخ دهد و با اعلام اداره بندر ، تيم هاي كارآزموده به همراه تجهيزات مورد لزوم سريعا به محل عزيمت و نسبت به جمع آوري هرگونه مواد آلوده كننده از سطح آب اقدام ميكنند . اين امر نقش اساسي و حياتي در كنترل و حفظ محيط زيست و اكولوژي منطقه خواهد داشت و حائز اهميت بسيار است .

ايمني و آتش نشاني

حسب اعلام وضعيت و با هماهنگي هاي انجام شده ، تيم هاي مجهز در اسرع وقت جهت عمليات اطفاء حريق اعزام گرديده و به انجام اقدامات لازم جهت اطفاء و جلوگيري از گسترش دامنه آن ، ميپردازند .

 

 

 

 

An IMS (Integrated Management System) Certified Company

Copyright © 2002-2008 - Roobian.com - All Rights Reserved.